Уйғон Туркистон!

02.08.2016
1301

Қани эранлар қайда, келмайдими шу замон! Туркистондан хабар йўқ, қачон қайтади карвон?

Рубоийлар

18.02.2012
1649

Толеъ йўқи жонимға балолиғ бўлди, Ҳар ишники, айладим — хатолиғ бўлди. Ўз ерни қўйиб, Ҳинд сори юзландим, Ё Раб, нетайин, не юз қаролиғ бўлди?!

Қолдиму?

18.02.2012
1457

Чархнинг мен кўрмаган жавру жафоси қолдиму?! Хаста кўнглум чекмаган дарду балоси қолдиму?! Мени хор эттию қилди муддаийни парвариш, Даҳри дунпарварнинг ўзга муддаоси қолдиму?

Топмадим

18.02.2012
1376

Жонимдин ўзга ёри вафодор топмадим, Кўнглумдин ўзга махрами асрор топмадим. Жонимдек ўзга жонни дилафгор кўрмадим, Кўнглим киби кўнгулни гирифтор топмадим.

Кетар

17.02.2012
1344

Одамўғли фалак сенинг Бир кун тўнинг бичар кетар! Сенга урар ҳанжарини, Жаллод қонинг ичар кетар!

Кетиб борадир

17.02.2012
1365

Дунёга эътимод этманг ёронлар, Кимга келиб, кимдан кетиб борадир. Мисоли Искандар шоҳлик сурганлар Бир-бир навбат ила ўтиб борадир.

Инсон яратди

15.02.2012
1481

Бир Аллоҳга айтай хамду санолар, Бир қисм тупроқдан инсон яратди. Тан қафасин қилмоқ учун мунаввар, Жон нуридан шамъи-тобон яратди.

Рўйхатдан ўтишКириш